Χρηματοδότηση Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών Μεγάλου Μήκους

Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 23 Ιουνίου 2020


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι το

Κινηματογραφικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) προκηρύσσει διαγωνισμό,

ανάμεσα στις χώρες-μέλη του, για χρηματοδότηση Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου

Ταινιών Μεγάλου Μήκους (development). Το Δίκτυο, στην επόμενη Γενική Συνέλευσή του

που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2020, θα εξετάσει τις προτάσεις που θα

υποβληθούν, από τις οποίες θα επιλέξει τις καλύτερες για χρηματοδότηση.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

* Γίνονται δεκτές προς εξέταση προτάσεις για Ταινίες Μεγάλου Μήκους ελάχιστης

διάρκειας 70 λεπτών, με στόχο την προβολή σε αίθουσες κινηματογράφου. Οι

προτάσεις πρέπει να είναι υπό τη μορφή συμπαραγωγών μεταξύ δύο τουλάχιστον

παραγωγών από δύο κράτη-μέλη του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής

Ευρώπης (Κύπρος, Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,

Μαυροβούνιο, Κόσοβο, Ρουμανία, Βουλγαρία). Η συμμετοχή τρίτων συμπαραγωγών

από άλλες χώρες δεν αποκλείεται. Η απόδειξη της συμμετοχής συμπαραγωγών θα

πρέπει να είναι υπό τη μορφή συμφωνιών ή τουλάχιστον προσυμφώνων μεταξύ των

μερών που εμπλέκονται στο σχέδιο. Οι φάκελοι που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν

εξασφαλίσει τις υπηρεσίες εντεταλμένου παραγωγού, σκηνοθέτη και σεναριογράφου,

οι οποίοι να προέρχονται και οι τρεις από κράτη-μέλη του Δικτύου.

* Καθώς προχωρά η διαδικασία, τα σχέδια ανάπτυξης που υποβάλλονται, πρέπει,

επίσης, να λαμβάνουν την τελική μορφή συμπαραγωγής, τηρουμένων των γενικών

αρχών και όρων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις

Συμπαραγωγές.

* Οι καλλιτεχνικοί και εμπορικοί παράγοντες της ταινίας θα